Kihniön Ratikylässä sijaitseva määräala, jonka pinta-ala on noin 34,7 ha.  Kohde sijaitsee Pystykoskentien varressa.

Määräalalla on tukikelpoista peltoa noin 6,2 hehtaaria, joka sijaitsee yhdessä palstassa, neljänä eri lohkona. Pellot ovat vuokrattuna ja vuokrasopimus päättyy tammikuussa 2020.  Tilan talouskeskus rakennuksineen jää kantatilana myyjälle noin 2,6 hehtaarin tontilla.

Metsämaata on noin 28 ha. Metsäarvion mukaan arvioitu kokonaispuusto on 3258 m3. Metsien kehitysluokkajakauma on hyvä ja heti hakattavaa puustoakin löytyy.

MAHDOLLISUUS TEHDÄ TARJOUS MYÖS PELLOSTA JA METSÄSTÄ ERIKSEEN!

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset välittäjälle 7.1.2020 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Määräala saa tieoikeuden kantatilan alueelle, liitekartan mukaisesti.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Määräala ei saa osuuksia yhteisiin alueisiin.