Useammasta tilasta ja palstasta koostuva metsätilakokonaisuus josta on mahdollisuus tehdä tarjous joko kokonaisuudesta tai palstoittain.

Tila Ala-Kriikkula koostuu kahdesta palstasta joista toinen rajoittuu Iso-Kokonlampeen ja toinen palsta on Kankarintien läheisyydessä. Kiinteistön pinta-ala on noin 11,3 ha.

Tila Kriikkula on yhdestä palstasta koostuva tila jonka pinta-ala on noin 1,4 ha.

Metsämääräala Ylitörmä 1:10 koostuu kahdesta palstasta, joista isompi palstaa sijaitsee Naarmijärven itäpuolella ja rajoittuu noin 35 m matkalta Naarmijärveen. Palstalla on metsälakikohde (kuvio 11). Kuviolle on maksettu ympäristötukea ja sopimus on päättynyt elokuussa 2020. Uusi omistaja voi hakea ympäristötukea halutessaan uudestaan.  Palsta on muutoin taimikkovaltainen ja sijaitsee hyvien yhteyksien varressa. Pienempi palsta rajoittuu Iso-Kokonlampeen ja sijaitsee Ala-Kriikkulan palstan kanssa rinnakkain. Määräalan Ylitörmä pinta-ala yhteensä noin 29 ha.

Tilojen pellot on myyty 29.5.2019 päivätyllä kauppakirjalla. Lohkomistyöt ovat tältä osin käynnissä ja peltojen osalta pyykit ovat laitettu maastoon ja maastotyöt tehty. 

Myytävät kiinteistöt ovat ulosmitattu.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset välittäjälle 6.5. mennessä.  Tarjouksissa on eriteltävä hinnat kiinteistökohtaisesti.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä vapaana. Myytävät kiinteistöt ovat ulosmitattu.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Tiloilla Ala-Kriikkula ja Kriikkula: 1) Yhteinen vesialue 250-401-876-8 Törmän vedet Määräala Ylitörmä ei saa osuuksia yhteisiin.