Runsaspuustoinen määräala, jossa hyvät hakkuumahdollisuudet.

Hyvällä tieyhteydellä Kinnulan ja Lestinjärven rajalla sijaitseva noin 24,8 hehtaarin metsämääräalan pinta-alasta noin 96 % on metsämaata. Maapohjat kohteella ovat pääosin ravinteisuudeltaan keskimäärin kuivahkoa kangasta tai vastaavaa turvemaata. Turvepohjaisia maita pinta-alasta on noin 44 % ja niiden vesitalous on vielä hyvässä kunnossa.

Määräalalla on mäntyvaltaista puustoa yli 4000 m3 ja nykypuuston kasvu kohteella on noin 4,1 m3/ha/v. Määräalan pinta-alasta yli 90 % on harvennuksen tarpeessa olevaa kasvatusmetsää. Taimikoita ei kohteella ole. Metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavaa puustoa on noin hieman vajaat 1500 m3, josta uudistushakkuuta noin 150 m3.

Tilan tieoikeudet ja tieyhteys ovat kunnossa.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 17.12.2019 klo 15.00 mennessä.

Myynnissä oleva tila Pajula  256-401-6-87 (kohdenumero 302597) rajoituu pohjoisrajaltaan myytävään määräalaan.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks.kiinteistörekiteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ei vuotuisia tiemaksuja.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Määräala ei saa osuuksia yhteisiin alueisiin tai erityisiin etuuksiin.