Hyvällä sijainnilla reilun kolmen kilometrin päässä Kinnulan keskustasta sijaitseva hyväpuustoinen metsätila, jonka pinta-alasta noin 85 % on varttunutta kasvatusmetsää tai uudistuskypsää metsää.

Peltola-nimisen noin 16,3 ha kokoisen metsäpalstan tieyhteydet ovat hyvät sen rajoittuessa Jääjoentiehen ja Raiviontiehen. Tilan läpi kulkee Raivionjoki. Tilan kokonaispuusto on noin 2600 m3 eli  noin 158 m3/ha.  Tilan pinta-alasta uudistuskypsää metsää on noin 7,5 ha, varttunutta kasvatusmetsää noin 6,4 ha, nuorta kasvatusmetsää 1,2 ha ja varttunutta taimikkoa 1,2 ha. Kohteen hakkuumahdollisuudet ovat hyvät. Metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavaa puustoa on noin 1600 m3, josta 1350 m3 uudistushakkuusta. Maapohjasta reilu puolet on tuoretta kangasta tai vastaavaa turvemaata, ja vajaa puolet kuivahkoa kangasta tai vastaavaa turvemaata. Turvepohjaisia maita näistä on kolmannes. Nykypuuston kasvu tilalla on 3,4 m3/ha/v.

Tilaan kuuluvat pellot eivät kuulu myytävään alueeseen.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 19.12.2018 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Ei myytävän alueen osalla.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinnitykset on. Kirjallinen panttikirja kuoletetaan ennen kauppaa.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ei vuotuisia tiemaksuja.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 256-401-876-3 Kinnulan jakokunnan vesialueet 2) Yhteinen maa-alue 256-401-878-9 Hiekkamaapalsta 3) Yhteinen maa-alue 256-401-878-10 Neljä venevalkamapalstaa (Ks. kiinteistörekisteriote. Huom! Koko tila).