Kinnulan eteläpuolella Silkkiperäntien ja Kettukankaantien varressa sijaitseva noin 56,1 hehtaarin määräalan maapohjat ovat melkein kokonaisuudessaan kivisiä kantavia kangasmaita. Metsämaata pinta-alasta on 47,2 hehtaaria, tukikelpoista peltoa 1,12 hehtaaria ja kitu- ja joutomaata 7,8 hehtaaria. Turvemaiden osuus metsämaan pinta-alasta on vajaat 4 %. Määräalan metsämaapohjat vaihtelevat ravinteisuudeltaan lehtomaisesta kankaasta kuivaan kankaaseen ja valtaosa on ravinteisuudeltaan kuivahkoa kangasta.

Määräalalla on hyvä kehitysluokkajakauma. Kasvatusmetsiä pinta-alasta on noin 60 %, joista pääosa olisi lähivuosina harvennuksen tarpeessa. Taimikot ovat myös valtaosaltaan taimikon hoidon ja nuoren metsän kunnostuksen tarpeessa ja niitä on noin 15 % pinta-alasta. Määräalalla on puustoa noin 4800 m3, josta metsänhoitosuositusten mukaan heti ja lähivuosina hakattavaa puustoa on lähes 1600 m3. Nykypuuston kasvu on noin 4,8 m3/ha/v.

Tilan tieyhteydet ja -oikeudet ovat kunnossa.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 5.3.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Myytävän määräalan osalla ei kaavaa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriote ja määräalan karttaote) ja lakisääteistä metsänviljelyä 2,5 ha (kuvio 7).

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Määräala myydään rasitukista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu n. 55 €/vuosi (Kettukankaantie).

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Määräala ei saa osuuksia yhteisiin alueisiin tai erityisiin etuuksiin.