Pieni metsätila Niinikummussa ja pieni määräala Kiteenlahdessa. Pääosin taimikkoa ja kasvatusmetsää, myös uudistuskypsää metsää. Puustoa yhteensä noin 371 m3

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Lietsontie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Lehtola: Yhteinen vesialue 260-417-876-1 Niinikummun kalaveden osakaskunta. Yhteiset maa-alueet 260-417-878-1 ja 260-417-878-2 yhteiset alueet. Huvila: Yhteinen vesialue 260-409-876-1 Kiteenlahden osakaskunta. Yhteinen maa-alue 260-878-5-1 Yhteisrannat