Hyväpuustoinen metsätila Tasapäässä. Mäntyvaltaista puustoa noin 2665 m3, hyvät hakkuumahdollisuudet. Nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää ja uudistuskypsää metsää. Lammentie kulkee tilan poikki. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Hautalammin yksityistie, tieoikeus naapuritilalle

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Hautalammin yksityistie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 260-405-876-1Juurikkajärven kalaveden osakaskunta. Yhteinen vesialue 260-405-876-4 Perälampi. Yhteinen vesialue 260-405-876-5 Eskonlampi