Hyväpuustoinen metsätila Närsäkkälässä Ruokovaarantien varressa. Pääosin varttunutta kasvatusmetsää ja uudistuskypsää metsää. Mäntyvaltaista puustoa noin 1942 m3

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Ruokovaaran yksityistie

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ruokovaaran yksityistie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 260-418-876-1 Närsäkkälän jakokunta. Yhteiset maa-alueet: 260-418-878-1, 260-418-878-2 ja 260-418-878-3 yhteiset alueet, Närsäkkälän jakokunta.