Kiteen Lohelassa metsätila. Pääosin varttunutta kasvatusmetsää.  Mäntyvaltaista puustoa n. 1340 m3.  Lisäksi tukikelpoista peltoa 1,4 ha.

Vanha pihapiiri, jossa huonokuntoiset rakennukset. Tontilla sähköliittymä ja vesiliittymä. 

Puuston määrässä ei ole huomioitu puuston kahden vuoden kasvua, eikä pellon ja valtatien välissäolevaa puustoa. 

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ansakummun metsätie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 260-876-5-0 Päätyen osakaskunta