Kiteellä Kuutostien laidassa Ätäskö järveen rajoittuva rantametsätila.Kasvatusmetsää,pientä taimikkoa ja viljelemätöntä aukkoa. Yksi kaavan mukainen rantarakennuspaikka. Hp. 53 000 euroa.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Yksi kaavan mukainen lomarakennuspaikka, kaavamerkintä RA

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Lähes koko kiinteistö on pohjavesialueella. Peräpohjukan yksityistierasite ja toinen tieoikeusrasite.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Sähköinen panttikirja 150 000 euroa. Panttikirja siirretään ostajalle kaupanteossa.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

on osuuksia 1) Yhteinen vesialue 260-417-876-1 Yhteiset vesialueet 2) Yhteinen maa-alue 260-417-878-1 Yhteiset alueet 3) Yhteinen maa-alue 260-417-878-2 Yhteiset alueet