Hyväpuustoinen metsätila Lakovaarantien molemmin puolin. Pääosin uudistuskypsää metsää sekä taimikkoa ja nuorta kasvatusmetsä. Puustoa noin 2872 m3, josta suurin osa heti hakattavissa. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Lakovaaran-Hautakankaan yksityistie

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Lakovaarantie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen maa-alue 260-433-878-44 venevalkamat, Yhteinen maa-alue 260-433-878-59 yhteinen palsta, Yhteinen maa-alue 260-433-878-67 yhteismaat, Yhteinen vesialue 260-876-3-0 Villalan kalaveden osakaskunta