Kaksi hyvin hoidettua erillistä palstaa Pohjois-Kiuruvedellä.

Kehitysluokiltaan metsät painottuvat pääosin varttuneisiin kasvatusmetsiin sekä uudistuskypsiin metsiin. Pitkäjänteisesti hyvin hoidetut metsät. Aikojen saatossa harvennukset on tehty huolellisesti miestyönä. Vesitalous on hoidettu kuntoon ja turvemaita on lannoitettu huomattavilta osin, jonka vaikutuksen kyllä huomaa selkeästi puuston kasvussa. Kohteella on suuret hakkuumahdollisuudet.

Harju 7:64 palstalle menevällä kevytrakenteisella tiellä olevan sillan runko on päällisin puolin tarkasteltuna kunnossa, sillan kansi kannattaisi kuitenkin uusia (kuvat liitteenä).

Harju 29:0 palsta sijaitsee Megatuuli Oy:n Lapinsalon tuulivoimahankkeen alueella, palstasta on solmittu maanvuokrasopimus Megatuuli Oy:n kanssa, lisätietoja välittäjältä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Maanvuokrasopimus Megatuuli Oy:n kanssa Harju 29:0 MA palstasta. Tieoikeudet kts. kiinteistörekisteriotteet (huom. kiinteistörekisteriotteet koko kiinteistöstä) ja kiinteistön karttatulosteet.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksut 2021; Maaselän yksityistie 36,27 € ja Pietilä-Pilppa tiehoitokunta 44,74 €.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 263-876-5-0 Kämärän Osakaskunta 1) Yhteinen vesialue 263-408-876-2 Lapinsalon osakaskunta