Metsäpalsta Remeskylän läheisyydessä lähellä Pyhännän rajaa, Pitkälehdontien varressa. Hakattavaa ja hoidettavaa.

Metsäpalsta, jossa taimikoita ja nuoria kasvatusmetsiä. Maapohjat MT - ja VT -kivennäismaita tai vastaavia turvemaita.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole