Hyväpuustoinen metsätila ja 0,73 ha tukioikeutettua peltoa lähellä Rytkyn kylää. Tie perille asti.

Tilalla välittömiä hakkuumahdollisuuksia sekä polttopuuta. Taimikoita ei ole ollenkaan, joillakin kuvioilla havaittu boorinpuutosta.

Peltojen tukioikeus siirtyy kaupassa ostajalle.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Rasitettu 5 metrin tieoikeus.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

5 metrin tieoikeus

Osuus yhteisiin Ei ole