Pääasiassa uudistuskypsistä ja varttuneista kasvatusmetsistä koostuva metsätila Kiuruveden pohjoisosissa. Hyvät tieyhteydet ja kangasmaat.

Myyjä pidättää itsellään noin 1,8 ha:n määräalan (kuviokartassa punaisella), jolla rakennukset ja urheilukenttä.

Taimikoissa hoidon tarvetta.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Rasitettuja tieoikeuksia

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kämärän osakaskunta