Hyvä pieni metsämääräala!

Noin neljän kilometrin päässä Kivijärven keskustasta sijaitseva noin 4,5 hehtaarin metsämääräala sopii erinomaisesti pientä puuhastelupalstaa hakevalle.

Määräalan maapohjat ovat erittäin hyväkasvuiset ja ovat kasvupohjaltaan tuoretta kangasta tai sitä ravinteikkaampaa lehtomaista kangasta. Kohteella on kuusivaltaista puustoa noin 400 m3. Pinta-alasta reilu puolet on hyviä varttuneita havupuuvaltaisia taimikoita, joissa taimikonhoito olisi ajankohtainen. Kolmannes pinta-alasta on uudistuskypsää metsää ja loput pinta-alasta on varttunutta kasvatusmetsää. Heti hakattavaa puustoa metsänhoitosuositusten mukaan kohteella on noin 280 m3.

Tilan tieyhteys ja -oikeudet ovat kunnossa.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 3.11.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriote ja kiiteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu 12,70 €/vuosi

Osuus yhteisiin Ei ole