Puustoinen määräala, jossa hyvät hakkuumahdollisuudet ja yksi rantarakennuspaikka Kivijärven rannalla.

Kivijärven itärannalla ja Kokkolantien eteläpuolella sijaitseva puustoinen (keskipuusto noin 179 m3/ha) noin 28,7 hehtaarin määräala, jonka pinta-alasta 34 % on nuorta kasvatusmetsää, noin 46 % varttunutta kasvatusmetää ja noin 20 % uudistuskypsää metsää. Taimikoita määräalalla ei ole.  Määräalan hakkuumahdollisuudet ovat hyvät. Heti hakattavaa puustoa on yhteensä noin 1900 m3, josta noin 1000 m3 uudistushakattavaa. Kuvio 14 (4,7 ha) olisi nuoren metsän kunnostuksen tarpeessa. Nykypuuston kasvu määräalalla on hyvä noin 6,9 m3/ha/v. Maapohjat ovat valtaosaltaan hyväkasvuista kuivahkoa kangasta. Turvemaita kohteella ei ole.

Määräala rajoittuu Kivijärven rantaan ja sille on varattu voimassa olevaan yleiskaavaan yksi rantarakennuspaikka (RA-1) loma-asuntorakentamiseen. Kaavan mukaiselle paikalle on myyjä hakenut Kivijärven kunnalta siirtoa määräalan pohjoisrajalle, joka olisi alkuperäistä paikkaa soveliaampi rakentamiselle.

Kohteen läpi kulkee hyväkuntoinen ja kunnossa pidettävä Pökkösaarentie.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 22.10.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kivijärven itäosan rantayleiskaava (ks. kaavakartta).

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Myytävälle määräalalle on yleiskaavaan varttu yksi rantarakennuspaikka loma-asuntorakentamiseen (ks. kaavakartta). Myyjä on valmiiksi hakenut rakennuspaikan sijainnin muutosta määräalan pohjoisrajalle. Lisätietoja rantamisesta ja rakennuspaikan muutamisen aikataulusta antaa Kivijärven kunnan tekninen toimi.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriote ja määräalan karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ei vuotuisia tiemaksuja.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräalalle annetaan pinta-alan mukainen osuus yhteiseen vesialueeseen 265-404-876-2 Kuivaniemen jakokunta.