Kasvatusmetsävaltainen 23,5 ha metsämääräala hyvällä tieyhteydellä.

Kivijärven itäpuolella lähellä Kannonkosken ja Viitasaaren rajaa Kolmisoppisentien varressa sijaitsevan metsämääräalan maapohjat ovat ravinteisuudeltaan keskimäärin kuivahkoa kangasta. Suomaata on 0,4 ha. Kitu- ja joutomaaksi luokiteltavaa on noin 1,8 hehraaria.

Tilalla on mäntyvaltaista puustoa noin 1700 m3. Nykypuuston kasvu on noin 5,4 m3/ha/v. Määräalan puustot ovat tällä hetkellä lähes kokonaisuudessaan vielä hyvässä kasvukunnossa, joten puustosta on heti hakattavissa  vain noin 60 m3. Tilan pinta-alasta noin 60 % on kasvatusmetsää, joka pääosin varttunutta kasvatusmetsää. Taimikoita tilan pinta-alasta on noin vajaa kolmannes ja ne ovat pääosin tulossa lähivuosina raivauksen tarpeeseen.

Määräalan tieyhteydet ja -oikeudet ovat kunnossa.

Ei tarjousaikaa.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Rk myytävän määräalan osalla.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinnitykset on. Määräala myydään kiinnityksistä ja rasitteista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu arviolta noin 15-20 €/vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräalalle annetaan pinta-alan mukainen osuus Kuivaniemen jakokunnan yhteiseen vesialueeseen 265-404-876-2. Muihin yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin määräala ei saa osuutta (ks. kiinteistörekisteriote).