12,4 hehtaarin metsätila puuhapalstaksi, jossa myös heti hakattavaa puustoa.

Kivijärven itärannalla vesijättöön rajoittuvan 12,4 hehtaarin metsätilan pinta-alasta yli puolet on kymmenen vuotta sitten harvennettua mäntyvaltaista kasvatusmetsää. Tilalla on puustoa noin 870 m3, josta heti hakattavaa puustoa on noin 200 m3. Nykypuuston kasvu on 3,9 m3/ha/v.

Tilan pinta-alasta noin reilu kolmannes  on nuoria männyntaimikoita, jotka ovat tulossa varhaisperkauksen tarpeeseen. Kohteen maapohjat ovat ravinteisuudeltaan keskimäärin kuivahkoa kangasta. Suomaita ei ole.

Tila sijaitsee noin 100 metrin päässä Pökkösaarentiestä, josta kuuden metrin levyinen tieoikeus tilalle.

Kohteella on myös monipuoliset osuudet yhteisiin alueisiin.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 24.10.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kivijärven itäosan rantayleiskaava. M-aluetta (metsätalousaluetta).

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tilalle kuuden metrin tieoikeus (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote). Vuotuisia tiemaksuja ei ole peritty.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 265-404-876-1 Yhteiset lammet 2) Yhteinen vesialue 265-404-876-2 Kuivaniemen jakokunta 3) Yhteinen maa-alue 265-404-878-14 Palsta 4) Yhteinen maa-alue 265-404-878-17 Vesijättöalue 5) Yhteinen maa-alue 265-404-878-20 Jakokunnan maa-alue (ks. kiinteistörekisteriote).