Hyvä 18,3 ha metsätila kasvavilla maapohjilla.

Kivijärven kunnan lounaisosassa, lähellä Karstulan ja Kannonkosken rajaa sijaitseva yhtenäinen kohde muodostuu Tervakangas 11:90 -nimisestä tilasta, jonka pinta-ala on 14,3 ha ja Rauhala 11:78 -nimisestä tilasta, jonka pinta-ala on 4,03 ha.

Kohteen maapohjista noin 65 % on kasvupaikkatyypiltään tuoretta kangasta. Loput noin 35 % on kuivahkoa kangasta. Suota tilalla ei ole. 

Tilakokonaisuutta on hoidettu vuosien saatossa hyvin. Tilojen pinta-alasta yli 50 % on varttunutta kasvatusmetsää. Keskipuusto on noin 111 m3/ha ja nykypuuston kasvu on noin 4,6 m3/ha/v. Metsänhoitosuositusten mukaan heti ja lähivuosina hakattavissa olevaa puustoa on noin 650 m3, josta noin 250 m3 uudistushakkuusta. Heti tehtäviä metsänhoitotöitä ei kohteella ole.

Kohteelle menee Mustikkaperäntieltä 8 metrin levyinen tieoikeus tieuraa pitkin, joka ei ole kesäkorjuukelpoinen.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 1.10.2019 klo 15.00 mennessä.

 

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeus molempia tiloja (ks. kiinteistörekisteriotteet ja kiinteistön karttaotteet)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kohteelle 8 m tieoikeus Mustikkaperäntieltä (ks. kiinteistörekisteriotteet ja kiinteistön karttaotteet). Vuotuinen tiemaksu Mustikkaperäntiestä noin 50 €/vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 216-402-876-1 Jauhoniemen lohkokunta (ks. kiinteistörekisteriotteet)