Metsätila sijaitsee Kokemäellä Ronkantien varressa. Tila on lähes kokonaan uudistuskypsää metsää. Kohde on hieno puustoinen pikkumetsälö hyvän tieyhteyden varressa. Tilalla on havaintoja liito-oravasta. Kannattaa tutustua!

Metsätila sijaitsee Kokemäellä Ronkantien varressa. Tila on lähes kokonaan uudistuskypsää metsää, minkä  lisäksi tilalla on pieni ala taimikkoa. Tilan puuston määrä on noin 1300 kiintokuutiota ja puuston arvo on noin 61.000,- euroa. Puusto on pääosin järeää kuusta. Kohde on hieno runsaspuustoinen pikkumetsälö hyvän tieyhteyden varressa. Tilalla on havaintoja liito-oravasta. Kannattaa tutustua!

Tila myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset jätetään kiinteistövälittäjälle.

Myyjä hyväksyy tai hylkää tehdyt tarjoukset.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tilalle on erittäin hyvä tieyhteys.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin siirtyvät tilan mukana ostajalle.