Kaupan kohde on kolmen metsätilan muodostama metsälö, joka sijaitsee Kokemäen Kauvatsalla Sääksjärventien ja siitä poikkeavan Palomäenmetsätien varressa. Metsälö koostuu pääosin varttuneesta ja nuoresta kasvatusmetsästä sekä eri-ikäisistä taimikoista. Metsänhoitotyöt odottavat tekijäänsä. Tämä kohde sopii mainiosti sijoittajalle, joka on valmis panostamaan myös metsänhoitotöihin. Sijoitetulle pääomalle tulee tällaisessa metsälössä hyvä tuotto.

Kaupan kohde on kolmen metsätilan muodostama metsälö, joka sijaitsee Kokemäen Kauvatsalla Sääksjärventien ja siitä poikkeavan Palomäenmetsätien varressa. Puuston määrä on tila-arvion mukaan noin 5700 kiintokuutiota ja arvo odotusarvoineen noin 173.000,- euroa. Taimikoiden arvo on noin 46.000,- euroa. Tarvittavien metsänhoitotöiden arvo on noin 13.000,- euroa. Metsälö koostuu pääosin varttuneesta ja nuoresta kasvatusmetsästä sekä eri-ikäisistä taimikoista. Kohteella on vajaan hehtaarin vajaatuottoinen alue, joka vaatii metsänuudistamisen. Nuoren metsän hoitotyöt odottavat metsälössä tekijäänsä. Tämä kohde sopii mainiosti sijoittajalle, joka on valmis panostamaan myös metsänhoitotöihin. 

Tilat myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset jätetään kiinteistövälittäjälle 22.9.2019 klo 18.00 mennessä.

Myyjä hyväksyy tai hylkää tehdyt tarjoukset.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Maantien suoja-alue ja naapuritilojen tieoikeudet rasittavat kohdetta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kohteelle on erittäin hyvät tieyhteydet.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin siirtyvät tilan mukana ostajalle.