Metsäpalsta Vähäjoen varressa!

Kälviän Passoja/Hillin välillä, Konttiharjun metsätien varressa määräalapalsta tilasta ANTINTILA 9:97, pinta-ala 20,4 ha. Palsta rajoittuu kauniiseen Vähäjokeen noin 200 m matkalta. Pääosa (70 %) metsäalasta on nuorta- ja varttunutta (02- ja 03-khlk) kasvatusmetsää. Kuvioilla 60 ja 63 heti hakkuumahdollisuutta, sekä kuviolla 56 voi kunnostusojituksen yhteydessä harventaa ojalinjojen hakkuun yhteydessä. Kuvio 59 metsänuudistustyö (männyn taimet) tehdään valmiiksi touko-kesäkuun vaihteessa. Metsäautotie on hyväkuntoinen.
Palsta on nauhoitettu maastoon oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa on opastekyltti.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin eivät siirry määräalakaupan yhteydessä