Metsätila 19,2 ha ja Kälviän Hirsimetsäosuudet 14379 kpl (osuutta).

Tarjoukset metsätilasta ja yhteismetsäosuuksista eriteltyinä.

 

Lähellä Kälviä keskustaa, Kajaanitien ja junaradan varressa 19,2 ha metsätila VAINIO 3:49. Tila on hyvässä kasvuvaiheessa olevaa puustoa. Varttuneen (03)kasvatusmetsän osuus on yli puolet pinta-alasta. Puuston arvokasvu, eli tukkipuuosuus nousee lähivuosina nopeasti. Tilalle hyvät kulkuyhteydet. Pienempi palsta on Kajaanitien ja junaradan välissä, radan huoltotie kulkee palstan pitkällä rajalla. Radan eteläpuoliselle palstalle pääsee Miekkojan suunnasta, noin 4,5 km Kälviän keskustasta. Tila on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla.

Kaupan yhteydessä on myynnissä Kälviän Hirsimetsäosuuksia 14379 osuutta (0,014379 / 9,481058). Osuusluku vastaa yhteismetsän metsä- ja joutomaa-alasta noin 12,7 ha osuutta.  Kälviän Hirsimetsä harjoittaa voimaperäistä metsätaloutta, vuokraa metsästysoikeuksia ja lisäksi alueella on turvetuotantoaluetta. Metsäsuunnitelman mukainen kokonaispinta-ala on noin 8411 ha (metsämaata noin 6470 ha). Vuosittainen hakkuusuunnite noin 13 500 m3 ja kasvu noin 27 000 m3. Kokonaispuusto v. 2017 inventoinnin mukaan 593 000 m3. (Aukeat ja taimikot 13 %, nuoret kasvatusmetsät 46 %, varttuneet kasvatusmetsät 26 %, uudistuskypsät metsät 15 %). Viime vuosina (2009-2017) veroton jako-osuus on ollut 2-6 cent/osuus vaihteluvälissä. Osuuksista maksetut kauppahinnat ovat pääosin liikkuneet 0,9 - 1,5 €/osuus vaihteluvälissä. Kälviän Hirsimetsän kotisivujen linkki: Kälviän Hirsimetsä , jossa kerrottu mm. metsävaratiedot, hakkuut ja tietoa alueella harjoitettavasta metsästystoiminnasta.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava (272-YK2017/1)

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts. Kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Tila myydään kiinnityksistä vapaana. Junaradan laajennuksen lunastustoimitus on kesken, huoltotiealue voidaan lunastaa.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts.Kiinteistörekisteriote.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen maa-alue 272-418-878-2 PESUPAIKKA Osuus: 0,074200 / 0,458300 2) Yhteismetsä 272-874-1-2 KÄLVIÄN HIRSIMETSÄN YHTEISMETSÄ Osuus: 0,014379 / 9,481058 3) Yhteinen vesialue 272-876-3-1 Vesialue Osuus: 0,074200 / 38,630900 4) Yhteinen maa-alue 272-878-1-3 Yhteiset maa-alueet Osuus: 0,074200 / 38,623100