Osa kiinteistöstä, yksi palsta, noin 7,6 ha metsämaata Laggnäsintie varrella myydään.

Palstalla on liito-oravahavaintoja, mikä rajoittaa hakkuumahdollisuudet. Arviossa on kyseisten kuvioiden arvoksi laitettu 0.

Kaava Ranta-asemakaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriotteesta.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Ei kuulu kauppaan.