Harraste/metsästys/luontopalsta, jossa komea lähde! Katso tarkemmin:

https://youtu.be/W8NdwUgLseM

Ullavan Herlevissä metsäpalsta 9,8 ha tilasta ANTINTILA 9:97. Tieoikeus kulkee Herlevinharjua kulkevaa metsätieuraa pitkin, kaivon kohdalta (nauhoitus). Maapohjat ovat pääosin ojitettua turvemaata. Kuvio 15 on osin luonnontilaista suoaluetta. Palstalla on komea lähde! Herlevinharju ympäristöineen on pohjavesialuetta. Puustoa on noin 440 m3 ja se on nuorta/varttunutta sekapuustoista (lehti- ja havupuustoa) kasvatusmetsää, pääosin kuitupuukokoista sekä hieman tukkipuuta.  Hyvät metsästysmaastot! Alue sijaitsee Ruotsalon Metsästysseuran alueella ja tilan omistajana mahdollisuus hakea seuran jäsenyyttä.
Palsta on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja palstan reunalla opastekyltti.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kts kiinteistörekisteriote. Alue on pohjavedenoton suoja-aluetta (+ lähde), mikä rajoittaa metsätaloustoimia, mm. ojituksia, lannoituksia ja lähteen ympäristön puuston käsittelyä.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote ja tieoikeuskartta

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin jäävät kantatilalle.