Pääosin varttunutta kasvatusmetsää hyvällä sijainnilla.

Konneveden Istunmäellä lähellä Rautalammintietä sijaitseva noin 9,9 hehtaarin metsätilan maapohjat ovat hyväkasvuiset. Pinta-alasta ravinteisuudeltaan tuoretta kangasta on 83 % ja kuivahkoa kangasta 17 %. Kuvio 2 (3,4 ha) on suurimmalta osaltaan soistunutta kangasta, mutta varsinaista suota tilalla ei ole.

Tilalla on mäntyvaltaista puustoa hieman vajaat 1100 m3 ja nykypuuston kasvu on noin 6,4 m3/ha/v. Tilalla on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavaa puustoa yli 200 m3. Metsänhoitotöitä tilalla olisi lähivuosina, koska taimikot ovat kohta taimikon hoidon tarpeessa ja havupuuvaltaisten kuvioiden kasvatuslannoitusta olisi hyvä harkita tuoton lisäämiseksi.

Tilan tieyhteys ja -oikeus ovat kunnossa.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 18.12.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

M-aluetta (metsätalousaluetta).

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vuotuisia tiemaksuja ei ole peritty.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 275-402-876-2 Istunmäen jakokunta (ks. kiinteistörekisteriote).