Puustoinen hieno tila, jossa kesäkäyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset virkistyspaikkaa etsivälle luonnossa liikkujalle!

Tila sijaitsee Keitelejärven Kolarinsaaressa hyvän tieyhteyden varrella osoitteessa Isoniementie 74. Tilan maapohjat ovat valtaosaltaan hyväkasvuiset ja osin maastomuodoltaan rinteiset, vaihdellen ravinteisuudeltaan lehtomaisesta kankaasta kuivaan kankaaseen.  Ravinteisuudeltaan lehtomaista kangasta on noin 5,6 ha, tuoretta kangasta on noin 8,1 ha ja kuivaa kangasta on noin 5,1 ha. Turvepohjaisiksi näistä on luokiteltu noin 3,8 ha.  Tilan puusto on hieman koivuvaltainen ja sitä on kaikkiaan noin 2 900 m3.  Metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa tästä on noin 2200 m3, joka melkein kokonaisuudessaan uudistushakkuusta. Koivikoiden alle on kehittynyt suurimmaksi osaksi hyvä kuusen taimikko. Tilan puusto koostuu pääsääntöisesti hoidetuista kasvatusmetsistä, joita on noin 55 % pinta-alasta. Taimikkoa tilalla on vain alle 5 % pinta-alasta, mutta myös koivikoiden alle on kehittynyt suurimmaksi osaksi hyvä kuusen taimikko.

Tilalla sijaitsee kesäkäyttöön tarkoitettu alunperin 1800-luvun ja 1900-luvun taitteessa rakennettu hirsinen vapaa-ajan mökki (noin 60 k-m2) ja vuonna 2007 rakennettu saunarakennus noin 12 k-m2. Rakennuksista on tarkempi selvitys esitteen liitteissä.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 19.12.2018 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeus (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistö kartalla).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu 141,34 € v. 2018. Tila ei ole osakkaana pohjoisrajaa kulkevaan tiehen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 275-408-876-1 Rauhoituspiirit (Keitele) 2) Yhteinen vesialue 275-408-876-2 Vesialueet (mm. Keitele) 3) Yhteinen vesialue 275-408-876-10 Jaetut vedet

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta