Taimikkovaltainen metsätila Jerontien molemmin puolin tuoreella ja lehtomaisella kangasmaapohjalla. Puusto noin 340 m3.  Taimikot hoidettu. Tilalla Kaakkurin rantaa noin 200 metriä, rantarakentaminen edellyttää poikkeamislupaa. Kolille matkaa noin 6 km.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Joensuun seudun yleiskaava 276-V21208Y12, kaavassa alue maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M).

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Rantarakentaminen edellyttää poikkeamislupaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kuvio 5 on metsälain 10 §:n mukainen elinympäristö, vähäpuustoinen suo noin 0,1 ha.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Jerontie on yleinen tie.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Ks. kiinteistörekisteriote.