Kajaanintien varressa mäntyvaltainen metsätila tuoreella ja kuivahkolla kangasmaapohjalla. Puusto noin 2720 m3. Tilalla Kalliojärven rantaa vajaa 700 metriä. Tilalle hyvä tie. Erinomainen sijainti.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Joensuun seudun yleiskaava 276-V21208Y12, maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M).

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Rantarakentaminen edellyttää poikkeamislupaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Likolampi ja lähiympäristö on yleiskaavassa luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue, kaavamerkintä luo/pienvesi. Kuvio 11 on vähäpuustoinen suo, mahdollinen metsälakikohde.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Möykkyniemen yksityistie, yksityistietoimitus tehty vuonna 1995.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 276-402-876-1 Kontiolahden kylän kalaveden osakaskunta, Yhteinen maa-alue 276-402-878-1 Savenottopaikat ja saaret.