Kontioniementien varressa mäntyvaltainen ja runsaspuustoinen metsätila hyvällä kangasmaapohjalla. Metsän pinta-alasta noin 90 % on varttunutta tai uudistuskypsää metsää. Puuston määrä reilu 6600 m3. Erinomainen sijainti ja tieyhteys. Kiinteistöllä on Kontioniementien varressa yksi rakentamaton rakennuspaikka.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

1) Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) (276-Kv. § 72), kiinteistöllä yksi rakentamaton rakennuspaikka Kontioniementie varressa. 2) Yleiskaava (276-V311016Y47), kiinteistöllä VU-1 merkintä, urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Koivurannan yksityistie.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Ks. kiinteistörekisteriote.