Rehevillä, lähes kokonaan lehtomaisilla kasvupaikoilla ja valtaosin kangasmaa pohjilla, sekä hyvä tiestöllä oleva metsätila Mustavaaran kupeessa Selkiellä. Kokonaispuusto vuonna 2016 on ollut 2035 m (kuvio 514 hakattu ja otettu huomioon).  Laskennallinen kasvu 6,6 m3/ha/v, jota ei ole lisätty puustotietoihin. Taimikot täystiheitä, paikka paikoin boorilannoituksen tarve. Puuston laatu muutoin normaali. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Metsätalousalue

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tierasite, Katso Kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinteistö myydään rasituksista vapaana

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksun suuruus non 40€/v

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Katso Kiinteistörekisteriote