Yhdessä palstassa oleva 16,5 ha metsätila Jaalan Uimilassa (Kouvola). Tilalle tulee tie palstan reunaan. Tila on valtaosin nuorta- tai varttunutta kasvatusmetsää (kehitysluokat (02 ja 03). Tilalla on vähäpuustoista suota (toisella vähän avovettäkin) n. 0,5 ha kahdella kuviolla, jotka on jätettävä metsän käsittelyn ulkopuolelle. 

Tilaan voi käydä tutustumassa omatoimisesti. Tila on merkitty maastoon punaisella nauhalla suuntaa-antavasti. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tilan alue osittain maa- ja metsätalousvaltaista aluetta yleiskaavassa. Suurin osa kaav-alueen ulkopuolella.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, jotka selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeudet selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.

Osuus yhteisiin Ei ole