Kahdessa palstassa oleva metsätila Kouvolan Muhniemellä. Toinen palstoista rajoittuu Muhjärveen, jonka vesijättö on Natura-aluetta. Tilan kokonaispuusto on n. 1560 m3, josta tukkipuuta on n. 650 m3. Pääosa taimikoista on taimikonhoitovaiheessa.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Muhjärven rantapalsta yleiskaavassa MY-aluetta, maa- ja metsätalousvaltainen alue jolla erityisiä ympäristöarvoja.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset rasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset tieoikeudet. Pöllönsuon yksityistien osakas, ei näy kiinteistörekisteriotteessa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset osuudet