Monipuolinen ja hyväpuustoinen 30 ha metsäpalsta Rämälän kylässä Vanumaantien varressa. Varttunutta kasvatusmetsää on lähes puolet pinta-alasta. Uudistuskypsää metsää on 6,9 ha. Uudistuskypsien metsien puusto on n. 1800 m3.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava, jossa tilan alueella Vanumaanlammen läheisyydessä M-merkintä (metsätalousalue). Kaavatiedot löytyvät ladattavista-aineistoista.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, jotka selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeudet selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue. Rämälän jakokunta. Tarkemmin kiinteistörekisteriotteessa ladattavissa-aineistoissa.