Koko kiinteistö 18,515 ha metsämaata myynnissä. 

Tarjoukset koko kiinteistöstä!

Kiinteistöllä on 4 palstaa. Kaksi palstaa Myrkyntien länsi puolella ja yksi palsta Myrkyntien lounas puolella ja neljäs palsta Hindängenin metsätien varrella. 

Kiinteistöllä pääasiassa kasvatus metsikköä ja taimikkoa. 

Noin 12,6 ha kiinteistöllä on Kristinestad-Tjöck Vindpark Ab:n aluella. Rakennuslupa on. Rakennusluva on hyväksytty. 

 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriotteesta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kuuluu kauppaan.