Varttuneita taimikoita ja nuorta metsää - hyvä arvokasvu

Metsätien halkoman tilan puustosta liki puolet on varttunutta taimikkoa, 38 % nuorta kasvatusmetsää ja loput pääasiassa varttunutta kasvatusmetsää. Tällä hetkellä tilan myyntipuun mitoissa on lähinnä mäntykuitua ja koivukuitua. Taimikot ovat mäntyä. Kasvupohja on tuoretta kangasta tai kuivahkoa kangasta tai sitä vastaavaa suota. Harvennukset ajankohtaisia. Vuonna 2019 on tehty kemera-tuella 1,3 ha taimikonhoitoa sekä nuoren metsän kunnostusta 3,3 hehtaarilla. 

Puuta tilalla on n. 54 m3/ha, josta tukkeja n. 7 %. Hintapyynnöllä hehtaarihinnaksi tulee 2762 € ja kuutiolle taimikoiden suuresta määrästä johtuen n. 49,50 €.

Tarjoukset 30.6. klo 15 mennessä. 

Jos teet tarjouksen muuten kuin myyntiesitteen kautta, ota yhteyttä välittäjään vähintään vuorokautta (työpäivinä laskien) ennen  tarjousajan päättymistä, koska teemme paljon etätöitä tai olemme toisilla toimistoilla. Paperille kirjoitetut tarjoukset postitetaan Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV/Metsänhoitoyhdistys Savotta ry, Sinikka Voutilainen, Laitisenmäentie 11, 73300 Nilsiä. Tarjouksen on oltava perillä viimeistään tarjouspäivänä klo 15.

 

 

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tuppurilan metsätie

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tuppurilan metsätie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Lastauspaikka, 174-414-878-5 Säyneisen osakaskunnan yhteinen vesialue, 174-876-3-0 Säyneisen lohkokunnan yhteiset kosket, 174-876-13-0