Hyvillä kasvumailla oleva metsäkiinteistö lähellä Kuopiota.

Kokonais pinta-ala noin 55,8 hehtaaria, josta metsämaata noin 53,8 hehtaaria. Lehtomaista kangasta 36,7 hehtaaria, tuoretta kangasta 10 hehtaaria ja kuivahkoa kangasta 7,1 hehtaaria. Kokonaispuusto yli 7000 kuution, josta tukkia hieman vajaa puolet. Kasvu noin 6,9 m3/ha/vuosi. Kuviot 2, 6, 7 ja ja 25 yhteensä noin 7 hehtaaria on muokattu ja istutetaan myyjän lukuun heinäkuun alussa (kuviot A0 kuvioluettelossa).  Parin vuoden sisällä taimikonhoito tarvetta kuvioilla 8, 20, 26, 29, 31 ja 32. Boorin puutosta havaittavissa monin paikoin kuusikoilla, terveyslannoittamalla kasvu potentiaalin paremman hyödyntämisen saa kuntoon. Harvennus tarvetta 11, 14, 17 ja 24.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On