Erinomaisella paikalla 75-tien molemmin puolin

Tämän tilan vahvuus on sijainti pikitien varrella ja kehitysluokka; varttunutta kasvatusmetsää on noin puolet. Mäntyvaltainen puusto n. 98 m3/ha (puusto jaettuna myytävän alueen hehtaareilla). Puustosta tukkeja on n. 13 %. Kasvupohjasta suurin osa on kuivahkoa kangasta tai sitä vastaavaa suota.  Tien itäpuolella on ajouria, jotka eivät näy tilakartoissa.  Lähiajan tasaikäiskasvatuksen mukaiset hakkuumahdollisuudet lähinnä ensiharvennuksilla. 

Kaupankohde myydään määräalana. Huom. pellot tien varrella ovat toista tilaa. Kohde rajoittuu Keyritynjokeen. Tilalla on kolme pientä  vähäpuustoisia suokuviota.

Hintapyynnön mukaan laskettuna hehtaarihinnaksi tulee n. 2736 €, kuutiolle tulee hintaa n. 27,8 €. 

Tarjoukset 12.2. klo 12 mennessä, kiitos!

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tieoikeuksia naapuritilojen hyväksi, ks. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Neljä panttikirjaa, kaikki eivät ole velan vakuutena. Sovitaan ostajan kanssa, saako hän osan panttikirjoistaan

Tieoikeudet On » Lisätietoja

ks. virallinen kartta. Tieoikeus vihreällä katkoviivalla.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kämäräisen osakaskunnan yhteisen vesialueen osuudet jaetaan kantatilalle ja määräalalle pinta-alojen suhteessa.