Lähes puolet varttunutta kasvatusmetsää, ei pieniä taimikoita 

Varttuneessa kasvatusmetsässä pääpuulaji on mänty, mutta taimikot ja nuori metsä ovat kuusta. Kasvupohja on pääosin tuoretta kangasta. Taimikonhoitotyöt ovat ajankohtaisia, harvennukset 5 - 10 vuoden kuluessa.  Tie tilalle saakka. 

Puuta hehtaarilla on n. 68 m3 (puumäärä/tilan koko pinta-ala).  Hintapyynnöllä hehtaarihinnaksi tulee n. 3 158 €. 

Tarjoukset 12.6. klo 12 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Aloen yksityistie, tieoikeus tilojen Karhunpesä 3-10, Kylmäkoski 4-24 hyväksi.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Aloen yksityistie

Osuus yhteisiin Ei ole