Metsätila rehevillä kasvumailla Karttulan kylällä. Runsaasti harvennettuja kasvatusmetsiä. 

25 hehtaarin metsätila tienvarrella Karttulan kylällä. Maapohjat tuoretta- ja lehtomaista kangasmaata.

Taimikot ovat tiheitä ja hoidettuja. Kasvatusmetsät ovat harvennettuja ja hyvässä kasvussa. Kasvatusmetsiä 18 hehtaaria. Kaikki aukot on istutettu kuusentaimilla. 

Tila rajoittuu Lapinjärveen. Rannassa ei ole rakennusoikeutta. Ranta on osittain jyrkkä nousuinen. 

Tässä metsätila hyvällä sijainnilla ja puuston kasvulla. 

 

 

Kohteesta on lainhuudatus kesken ja kauppakirja voidaan laatia lainhuudon saatua. 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Ei sijaitse kaavoitetulla alueella.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti. Kuivaniementiestä maksetaan tiemaksua.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteiset vesialueet kiinteistörekisteriotteen mukaisesti