Myydään pieni, puustoinen metsäpalsta Kuopion ja Tervon rajalta, Lukkaropuron varrelta. Virkistys- ja vapaa-ajankäyttöpotentiaalia rakennuskantaa uusimalla.

Pieni metsäpalsta aivan Kuopion ja Tervon rajalla, rajalla virtaa Lukkaropuro. Tilalla metsää noin 4,8 ha, josta uudistuskypsää 1,5 ha, varttuneita kasvatusmetsiä 2,9 ha ja loput 0,4 ha nuoria kasvatusmetsiä. Kasvupaikat pääosin reheviä lehtomaisia ja tuoreita kankaita kuvion 5 kallioista männikköä lukuun ottamatta. Kokonaispuusto noin 780 m², josta tukkia noin 280 m³. Metsien käyttöä rajoittaa/hankaloittaa Lukkaropuron ylittävän sillan 8 tonnin painorajoitus.

Rakennukset ovat pidempään asumis-/vapaa-ajankäyttöön soveltumattomia, mutta soveltuvat varastotilaksi ja/tai lyhytaikaiseen taukotupakäyttöön. Liiteristä löytyvät polttopuut kuuluvat kauppaan. Rakennuksiin ei tule sähkö- eikä vesiliittymiä, mutta kiinteistöllä on kiinteistörekisteriin merkitty talousveden otto-oikeus läheisen tilan alueella sijaitsevasta lähteestä. Rekisterissä myös merkintä kalaisan Liikkasenjärven rannalle sijoittuvasta venevalkamaoikeudesta.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksuja Korosmäentiestä ja Suonpääntiestä yhteensä n. 90 €/v

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 297-483-876-1 Riuttalan osakaskunta