Kuopion Lyytikkälässä sijaitseva tila Murtonen järven rannalla.

Karttulassa sijaitseva rantametsätila, jossa vapaa-ajankäyttöön soveltuvat rakennukset. Myytävän tilan pinta-ala noin 18,7 hehtaaria.  (myyjälle jää noin 2500 m2) määräala, joka on merkitty karttaan punaisella värillä.

Tilalla on omakotitalo ( n. 35 m2), navettarakennus, aitta, puimala ja rannassa sijaitseva savusauna. Kiinteistöllä on sähköliittymä. Tila rajoittuu myös Piikalampeen.

Tilan metsien kokonaispuusto on 2890 m3, josta tukkipuuston osuus 46 prosenttia. Maapohjat lähes kokonaan lehtomaisia kankaita. Kasvatusmetsien osuus pinta-alasta 97 % ja loppu uudistuskypsää metsää. Kuvio 12 metsälain mukaisesti suojeltava.

Tässä kohde jylhissä maisemissa vapaa-ajanviettoon ja metsätalouden harjoittamiseen. Sovi erikseen kohteen esittelystä/ Arto Kosunen 0400-725293.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Tilan alueella ei ole vahvistettua yleiskaavaa.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Entiset rakennukset.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tilaan ei kohdistu kiinnityksiä eikä rasituksia.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tervamäen yksityistie. (tiemaksut 130 euroa/vuosi).

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Lyytikkälän osakaskunta, yhteinen maa-alue 297-481-878-1 yhteinen niittypalsta.