Kuortaneen Sauna-Ahon / Lakajoen suunnalla myytävänä n. 20,3 ha määräalakokonaisuus metsää. Kokonaisuus koostuu Kauppi (300-401-16-83) tilasta myytävästä määräalasta, jonka pinta-ala on noin 13,3 ha ja Ahopelto (300-401-16-92) tilasta myytävästä määräalasta, jonka pinta-ala on noin 7 ha. Määräalat sijaisevat vieretysten. Myytävä määräala rajattu metsäarvion lopusta löytyvään kuviokarttaan vihreällä värillä. Myytävälle määräalakokonaisuudelle talvikulkuoikeus Sauna-ahontieltä pohjoiseen menevää peltotietä pitkin (kulkuoikeus väritetty kuviokarttaan vihreällä värillä). Myytävä määräalakokonaisuus koostuu taimikoista, varttuneista kasvatusmetsistä ja uudistuskypsistä metsistä. 

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset viim. 18.5.2018 vuorokauden loppuun mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Puutavaran varastointi (000-2010-K1457) Oikeutetut: 300-401-16-92 AHOPELTO Rasitetut: 300-401-16-82 AHONLAITA Tieoikeus (000-2008-K28787) Kuopiontie-Sauna-aho-Raja

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Tiloihin, josta määräalat lohkotaan sisältyy kiinnityksiä. Myyjä ja panttikirjan haltija ovat sitoutuneet myymään määräalat kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus (000-2008-K28787) Kuopiontie-Sauna-aho-Raja Puutavaran varastointi (000-2010-K1457) Oikeutetut: 300-401-16-92 AHOPELTO Rasitetut: 300-401-16-82 AHONLAITA

Osuus yhteisiin Ei ole