Kuortaneella Kattelus-Märijärvi metsäautotien varrella pääosin taimikoista ja kasvatusmetsistä koostuva metsätila. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

2) Tieoikeus (000-2008-K13314) / Leveys: 6 m Oikeutetut: 300-874-1-1 Yhteismetsä Väinö Rasitetut: 300-402-37-55 MALLUINEN

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

1) Tieoikeus (000-2008-K13162) Kattelus-Märijärvi Tieoikeus /1 Leveys: 14 m Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 300-402-37-55 MALLUINEN

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen maa-alue 300-402-878-25 MYLLYTONTTI Osuuden suuruus: 0,027630 / 1,000000 2) Yhteinen vesialue 300-876-1-0 YHT. VESIALUEET (10-876-4-0, 300-876-1-0)Osuuden suuruus: 0,004598 / 20,520000