7,6 hehtaarin kokoinen määräala Kivineva 15:10 nimisestä kiinteistöstä. Määräala sijaitsee Lahdenmäessä Kyttätien varressa. Puustoa palstalla on noin 680 M3, josta tukkia on noin 150 M3. Palstasta 5 hehtaaria on kuivahkoa, 2 hehtaaria tuoretta ja 0,6 hehtaaria lehtomaista. Uudistettavaa alaa 1,9 hehtaaria, ylispuustoista taimikkoa 1,4 hehtaaria, nuorta kasvatusmetsää 0,8 hehtaaria ja varttunutta kasvatusmetsää 3,5 hehtaaria.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tie rasitteita.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen maa-alue 301-408-878-1 Vesialue 301-876-1-0