7,1 hehtaarin kokoinen metsäpalsta Kurikan pitkämöstä. Tila rajoittuu pitkämön luomaan ja luoman varresta on tehty ympäristötukisopimus, joka päättyy 9.9.2020. Ympäristötuki alue on noin 2,2 hehtaaria. Tilalla on puustoa noin 800 M3. Puustosta noin 540 m3 on ympäristötuki alueella. Metsätalousalueella 3,1 hehtaaria on taimikkoa, 1,3 hehtaaria nuortakasvatusmetsää ja 0,5 varttunuttakasvatusmetsää.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Ympäristötuki sopimus 9.9.2020 saakka. Pitkämönluoma ja sen ympäristö metsälain 10 § kohteita.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole