Etelä-Kuusamossa Murtovaaran Pihtikalliovaarassa Kuusamon yhteismetsän maiden keskellä on myynnissä n. 66,1 ha määräala Hanhelan tilalta. Määräalan puusto on nuorta metsää, taimikkoa ja vanhaa puustoa. Heti hakattavissa on noin 4 ha avohakkuuta ja 3 ha harvennushakkuuta. Taimikot ovat tuoreen kankaan hyväkasvuisia kuusentaimikoita. Kannattaa tutustua ja tehdä tarjous . 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Rasitetieoikeus katso kiinteistörekisterikartta

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

vesialueosuuksia