Kuusamossa Penttilänvaarassa kahdesta palstasta koostuva 18,12 ha metsätila.  Puusto taimikoita, varttunutta metsää ja uudistuskypsää metsää. Tienvarrella hyvää polttopuumetsikköä. Maat vuokrattu Etelä-Kuusamon Erälle metsätykseen. Pieni tila metsätykseen, metsänhoidon harrastukseen ja kalastukseen. 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Vesialueosuuksia