Pohjois-Kuusamossa Alakitkalla Rukalta noin 23 km on myynnissä 25,43 ha metsätila.  Puusto on pääasiassa tuoreen kankaan taimikoita ja varttunutta mäntymetsää. 

Alueella toimii Alakitkan metsästysseura.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita, metsälain 10 § kohteita, vähäpuustoisia soita, puro, ulkoilureitti

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Rasitetieoikeus

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

vesialueoikeuksia